Nyheter

Aktuellt:

Förbered barnen inför det livslånga lärandet med hjälp av ”STEGEN”! Internationellt läromedel att användas i förskolan för utveckling av grundläggande färdigheter som behövs inför skolan och livet. 

Nya kursdagar för Stegen och Start – se under fliken”kurser” Nya kursdatum

Helt ny, starkt omarbetad och utvidgad upplaga av Läraren som ledare – en bok om lärarens ledarskap i klassen som också har ett konkret upplägg för gemensamma studier lärare emellan.

Färdigheter för livetFärdigheter för livet, ny bok för förskolan från Gothia fortbildning.
Följ Gíslason & Löwenborgs anslagstavla Socialt och emotionellt lärande på Pinterest.