Aktuellt: Skolstegen

Färdigheter för skolan och livet – Nytt läromedel för förskoleklassen och årskurs 1.

Skolstegen bygger en grund för lärande, goda relationer och hälsa. Materialet ger eleverna möjlighet att på ett genomtänkt och lekfullt sätt träna färdigheter som behövs för att klara sig bra i skolan och livet. Läs mer här!

Stegen

Förbered barnen inför det livslånga lärandet med hjälp av ”STEGEN”! Internationellt läromedel att användas i förskolan för utveckling av grundläggande färdigheter som behövs inför skolan och livet. 

Nya kursdagar för Stegen och Start – se under fliken”kurser” Nya kursdatum

Omarbetad och utvidgad upplaga av Läraren som ledare – en bok om lärarens ledarskap i klassen som också har ett konkret upplägg för gemensamma studier lärare emellan.

Färdigheter för livetFärdigheter för livet, ny bok för förskolan från Gothia fortbildning.

Följ vår anslagstavla Socialt och emotionellt lärande på Pinterest.