Färdigheter för livet

Färdigheter för livet

I förskolan ska grunden för det livslånga lärandet läggas. För att klara skolan, lära sig och för att utveckla goda sociala relationer i livet, behöver barnen lära sig en rad färdigheter. Forskningen är entydig om deras betydelse. Det handlar om färdigheter för självreglering som att kunna fokusera uppmärksamhet, kontrollera impulser, lyssna med mera. Det handlar också om emotionella och sociala färdigheter som att förstå känslor hos sig själva och andra, kunna sätta sig in i andras tankar och känslor, kunna lugna ner egna känslor, samarbeta med andra, ta ansvar etc.Färdigheter för livet

Färdigheter för livet är en bok som beskriver viktiga färdigheter och ger förslag på hur dessa kan tränas i förskolan. Boken beskriver också några viktiga aspekter som påverkar lärandet av de grundläggande färdigheterna som exempelvis trygghet och anknytning, struktur, språk och lek. Boken ger ett flertal referenser både till läroplan och till aktuell forskning.

Boken som är skriven 2015 av Lars Löwenborg, kan beställas från www.gothiafortbildning.se

Är ni intresserade av att utveckla färdighetslärandet på förskolan?

Hör av er för en studiedag eller för ett utvecklingsprojekt! Tag kontakt för att diskutera olika upplägg!