Publicerat

Tillsammans har vi skrivit

Psykologi för lärare 1 (Liber 1994)

Psykologi för läraren 1

Samspelet mellan lärare och elever; Att komma tillsammans – och att skiljas; Om konflikter och olikheter; Läraren i arbetsgruppen; Samtalen i skolan; Föräldrasamverkan i skolan; Det gemensamma elevvårdsarbetet.


Psykologi för lärare 2 (Liber 1995)

Psykologi för lärare 2

Om utveckling; Elever i olika utvecklingsfaser; Att hantera svårigheter i utvecklingen; Mer om att hantera svårigheter i elevernas utveckling; Den utvecklande leken; Att möta gruppen.


Lärarens arbete (Liber 2003)

Lärarens arbete

Läraren som ledare: Ledarrollen, självkännedom; Läraren bland sina arbetskamrater: arbetslag, värderingar, normer och gruppklimat, fokus på uppgiften, organisationen; Kommunikation, samtal och föräldrasamverkan: kommunikation och samtalskonst, föräldrasamverkan, utvecklingssamtal; Socialt och emotionellt lärande: utveckling genom samspel, att möta gruppen, att arbeta med elever i svårigheter.


Skolan kan förebygga (Statens folkhälsoinstitut 2007)

Skolan kan förebygga

Den förebyggande skolan; Föräldrasamverkan är kittet; Samtalet som verktyg; Den inkluderande skolan; Att skapa tydliga förväntningar och normer; Förändringsarbete och implementering; Lästips; Metoder och program


Ville, vove, vælge! (Cesel 2006) Endast på danska

Ville, vove, vaelge!

Undervisningsprogram för utveckling av positiv självhävdelse och stresshantering. För elever i femman och sexan. Utarbetat tillsammans med Center for social og Emotionel Laering i Köpenhamn och Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Oslo.


Start (Nypon förlag 2009)

Start

Livskunskap för de yngsta barnen i förskolan. Läromedlet är lämpat som ett komplement till Stegen. Känslor, anknytning och samhörighet, samt samspelsfärdigheter.


Läraren som ledare (Nypon förlag 2013)

Läraren som ledare

En bok om utveckling av lärarens ledarskap. Självkännedom, Bygga relationer, Struktur och förutsägbarhet, Konstruktiv kommunikation, Leda gruppen, Hantera svårigheter, Att utveckla social kompetens. I boken finns ett upplägg för studiecirkel.

 

Färdigheter för livet (Gothia fortbildning 2015)

Färdigheter för livet

En bok för förskolan om att utveckla de grundläggande färdigheterna som utgör basen för det livslånga lärandet.

 

 

Dessutom har vi skrivit en rad studiehäften och artiklar inom områdena arbetslagsutveckling samt barn och ungdomars sociala och emotionella utveckling.

 

Vi har också översatt och anpassat till svenska förhållanden:

Skolstegen

Svensk version av Committee for Childrens Second Step för förskoleklass och årskurs 1

 

 

Stegen (Spf 2013)

Stegenbild

Svensk version av Committee for Childrens Second Step Early Learning för förskolans 4-5 åringar

 

StegVis (Cesel 2003)

StegVis

Svensk version av Committee for Childrens Second Step. För barn 4-15 år. Empati, Impulskontroll och problemlösning, Självkontroll.


Utveckla barns emotionella och sociala kompetens (Gothia 2004)

Utveckla barns emotionella och sociala kompetens

En bok om lärarens ledarskap av Carolyn Webster-Stratton